top of page

UPPDRAGSBESKRIVNING

Barnomsorg med kvalitet

Från språk och läskunnighet till sociala färdigheter och kreativa uttryck – barnen hos oss på Bulleribång barnomsorg utsätts konstant för nya aktiviteter och miljöer för att trivas. Vi bygger på varje barns styrkor och intressen för att vi ska kunna bygga en stark grund där de kan utveckla sin framtid.

Det viktigaste för oss på Bulleribång är att alla barn ska trivas, och ges de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas och lära. Verksamheten bygger på varje enskilt barns förutsättningar och behov med läroplanen för förskolan som grundpelare. 

I den pedagogiska verksamheten arbetar vi enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98 reviderad -18), vi erbjuder barnen en god omsorg och undervisning.


Vi använder oss utav Tyra -appen när vi dokumenterar barnen genom att lägga upp bilder och pedagogisk dokumentation i enskilda portfolion och bloggfunktionen, det finns även en funktion där vårdnadshavare lägger in schema mm. Appen och den pedagogiska dokumentationen är även ett sätt för pedagogerna att analysera, följa upp och utveckla verksamheten. 

För att tillvarata barnens intresse och nyfikenhet arbetar vi med att erbjuda en god lärmiljö för våra barn. Värdegrunden och ett demokratiskt arbetssätt där barnen har stor möjlighet till delaktighet och inflytande genomsyrar verksamheten.

Bulleribång har en stor naturskön utegård där barnen kan utforska omgivningen runt vår förskola. En dag i veckan går vi till gymnastiksalen, där barnen får använda sig av olika redskap och vara med i olika lekar och aktiviteter, tre dagar i veckan har vi temainriktat arbete där vi tillsammans med barnen arbetar i i mindre grupper utifrån aktuellt tema.
Vi har en ateljé där alla barn är välkomna att skapa och utforska utifrån sitt intresse och behov.
Vi har även dagar då vi går till skogen, går på utflykter, besöker lekplatser och det kommunala biblioteket.

bottom of page