top of page
20220914_100905.jpg

Veckoplanering

Nedan kan ni se hur en ungefärlig vecka ser ut här hos oss.

Veckoplanering

Måndag

Varje måndag arbetar vi med värdegrunden, alltså hur man är som person, mot varandra och andra. Detta gör vi genom bland annat Kompisböckerna, dramatisering och diskussioner med barnen.

 

Tisdag

Varje tisdag har vi utedag, då har vi olika aktiviteter på förskolans stora gård, promenerar runt vår närmiljö eller är i skogen. Vi planerar även att utveckla detta med att ha en hel dag ute, med till exempel matlagning över öppen eld eller annat spännande. Under våren arbetar vi med "nyfiken odlare", där barnen är delaktiga i  våran hållbara odling utomhus.

 

Tisdagar och torsdagar är även cykeldag.

 

Onsdag

Onsdagar är temadag, då arbetar vi med hållbarhet  i två grupper Naturskötarna och Planetskötarna. Även denna dagen har vi biblioteksbesök i mindre grupper. På eftermiddagen så har vi aktiviteter ute och inne.

 

Torsdag

Torsdagar arbetar vi med skapande och återbruk utifrån temat. Ofta arbetar vi i olika gruppkonstellationer, yngre barn, och äldre barn för att kunna anpassa verksamheten så alla blir tillgodosedda. 

 

Fredag

Fredag utgår vi från barnens inflytande hur dagens målstyrda aktivitet blir. Lite som ”anything can happen Friday”

bottom of page