top of page

Välkommen till Förskolan Scientia!
Vi har stängt verksamheten och hänvisar till kommunens förskolor.

Förskolan Scientia är ditt fristående alternativ i Svenljunga.

Vår vision är att skapa en unik förskola där barnen skall känna trygghet, glädje, få en god självkänsla och att kunna vara sig själva som starka och unika individer.

Vi tar oss an den stora uppgiften att förvalta dem och ge möjlighet att bli självständiga demokratiska medborgare.

Ge dem en grund för livet och för barnens utveckling och lärandeidentitet, utifrån sina förutsättningar. Vi vill att varje barn ska mötas med respekt och kärlek.

 

Natur och miljö är av stor vikt för oss. eftersom barn växer upp med snabba förändringar i samhället, i vill i vårt arbete bidra till att barnen utvecklar en medvetenhet och ett varsamt förhållningssätt. Vi utgår från ett miljömedvetet tänkande där vi tänker på vad vi lämnar efter oss till nästa generationer. Det betyder att hållbarhet och dess tre pelare (ekonomisk, social och miljö) genomsyrar vår dagliga verksamhet och “tänk” på förskolan.

 

VÅRT UPPDRAG

Barnomsorg med kvalitet

Från språk och literacitet till sociala färdigheter och kreativa uttryck – barnen hos oss på Förskolan Scientia barnomsorg får ofta nya aktiviteter och miljöer för att trivas, detta för att visa på och stärka deras inflytande över vistelsen på förskolan (Lpfö18) . Vi bygger på varje barns styrkor och intressen för att vi ska kunna lägga en stark grund där de kan utveckla sin framtid och sina förmågor. Hör av dig för att få veta mer!

298956579_406639754900440_7858586943618324178_n.jpg

KONTAKTA OSS

Landbogatan 2
51251 Svenljunga
Västra Götalands län
Sverige

tel. 032512205

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
20211123_103008.jpg
bottom of page